Šiandien „Baltai Juoda“ patalpose svečiavosi dr. Evgenas Dykyjus, Ukrainos savanorių bataliono „Aidar“ kovotojas, kovojantis už Laisvę. Biologijos mokslų daktaras, istorikas E. Dykyjus dalyvavo mūšiuose prie Luhansko. Euro-Maidano aktyvistas 1990 m. kaip savanoris gynė Lietuvos Seimą.

Susitikimo metu diskutavome apie karo Ukrainoje priešistorę ir priežastis; šiuolaikinio pasipriešinimo agresijai formas, būdus bei prevenciją. „Baltai Juoda“ vadovas P. Klikūnas E. Dykyjų supažindino su organizacijos tikslais, veikla ir kryptimi bei akcentavo šiuolaikinio pilietiškumo svarbą, planavo ateities susitikimus ir bendrą veiklą.

Džiaugiamės, kad organizacijos „Baltai Juoda“ pasirinktas kryptis ir būdus Ukrainos karžygys įvertino labai teigiamai – kaip reikšmingą pilietinės visuomenės ugdymo ir stiprinimo priemonę. Sutarėme, kad E. Dykyjus gruodžio mėnesį Kauno įgulos karininkų ramovėje organizacijos nariams bei visiems pilietiškai nusiteikusiems žmonėms ves paskaitą apie Ukrainoje vykstantį karą ir atskleis viešos diskusijos besiprašančius faktus.

Bendravimas buvo labai nuoširdus ir atviras, matėsi, kad žmogus dar neseniai atsikėlęs iš mirties patalo (vis dar vaikšto su mūšio metu sužalota ir vėliau operuota krūtine) turintis vienintelį tikslą – šnekėti atvirai, aiškiai ir koncentruotai.

Susitikimo pabaigoje vyriškai sumušėme rankomis ir vienas kitam atidavę pagarbą atsisveikinome, su partizano Antano Lukšos – Daumanto šūkiu: „Laikom frontą