Pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacijos „Baltai Juoda“ Kovo 20d. kelionė į  Ukrainą „Bendru Laisvės keliu“

Istoriškai su Ukraina mus sieja glaudūs ryšiai. Dar XIV–XVI a. abi tautos priklausė vienai valstybei – Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Po Antrojo pasaulinio karo lietuvių kovos už nacionalines teises ir respublikos atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos ukrainiečiams buvo įkvėpimo šaltinis.

Nesvarbu, kad mus skiria 1000 km atstumas, mūsų tautas sieja bendras kovų už Laisvę kelias.

Kasdien matome ir girdime apie karą ir besitęsiantį chaosą Ukrainoje.  Kasdien Ukrainos žemė laistoma nekaltų žmonių krauju, šeimos netenka savo namų, vaikai praranda tėvus…

Ar suvokiame, ką šiuo metu išgyvena karo niokojamos Ukrainos žmonės?

Lietuva, suprasdama tragišką Ukrainos padėtį, teikia ukrainiečiams humanitarinę pagalbą, priima gydytis sužeistus kovotojus, apgyvendina vaikus ir šeimas iš karo zonų.

Jau antrus metus gyvuojanti pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacija „Baltai Juoda“ meilę Tėvynei puoselėja prasmingais darbais: socialinėmis akcijomis išradingai sprendžiamos aktualios problemos, vykdomi socialiniai projektai, puoselėjamos istorinės ir kultūrinės vertybės, o savanoriškose veiklose – gerumu ir šiluma dalinamasi su tais, kuriems to labiausiai trūksta. Organizacijos savanoriai vadovaujasi šūkiu: „Man rūpi“, todėl,  siekdami palaikyti kovojančią Ukrainą, rengia kelionę „Bendru Laisvės keliu“.

Kelionės tikslas – pristatyti savo organizaciją, susisiekti ir surengti apvaliojo stalo diskusijas su jaunimo ir nevyriausybinėmis organizacijomis – parodyti, kad bendruomeniškumas gyvas, užmegzti tiesioginius kontaktus, nustatyti bendradarbiavimo gaires ir suteikti reikiamą pagalbą.

“Ką reiškia žmogui, netekusiam artimųjų, likti visiškai vienam? – svarsto pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacijos “Baltai Juoda” vadovas Paulius Klikūnas. – Mes ne aplinkos stebėtojai – mūsų pareiga padaryti nuo savęs, ką galim. Kelionės siekis – parodyti, kad mes esame kartu“.

Kelionės metu planuojama:

 • surinktą tikslingą labdarą tiesiogiai  perduoti žmonėms, socialiai pažeidžiamoms grupėms,

kuriems jos labiausiai reikia (ilgai negendantys maisto produktai, reikalingi vaikams,

sauskelnės, rūbai, batukai,  miegaimaišiai ir kt.);

 • visos kelionės metu kurti filmuotą medžiagą nuo išvykimo iki grįžimo apie situaciją Ukrainoje

ir išplatinti šią žinią viešai;

 • kelionės metu rinkti medžiagą, kuri bus panaudota įgyvendinant pilietinį projektą „Tvirtovas“,

kurio tikslas – suvienyti žmones taikos metu, kad jie būtų pasiruošę vienas kitam padėti;

 • aplankyti Maidaną, kapines, pagerbti žuvusius karius ir karo aukas;
 • planuojami susitikimai:
 • su organizacija „CОТНЯ” (Šimtinė) – kariaujančių ukrainiečių bei žuvusių fronte moterų

savitarpio pagalbos draugija;

 • su „Акція спокути заради миру“ NGO, besirūpinančia pabėgeliais vaikais;
 • su „Zaporizhzhya” – Zaporožės regiono jaunimo organizacija, kurie padeda našlaičiams ir vaikams

su specialiais poreikiais;

 • su Bagdanu, savanoriu, aktyvistu, žmogumi, neabejingu kitų skausmui. Jis yra vadovas nedidelės

NVO, kuri rūpinasi našlaičiais, išeinančiais iš  vaikų namų ir moko juos gyventi savarankiškai. Be to,  ieško ir teikia pagalbą visiems, kas jos prašo: seneliai, žmonės su negalia, vienišos mamos ar skurdžiai gyvenančios šeimos;

 • su Bella Binder – vaikų psichologe, dirbančia valstybinėje ligoninėje su vaikais, patyrusiais

smurtą ar stresinę situaciją. Kartu su vaikais kalba apie karą ir padėtį valstybėje bei ieško atsakymų į jiems rūpimus klausimus.

 • susipažinti su Ukrainos istorija, kultūra, nagrinėti bendrus kovos už laisvę etapus, palaikytą ryšį

partizaninio pasipriešinimo metu. Susitikti su Svetlana ir jos mokiniais, kurie nuo 1950 metų kartu su bendraminčiais vykdė rezistencinę kovą prieš okupantus mokyklose turėdami laisvės erdvę – “Žaliuosius kambarius”. Juose mokiniai drąsiai diskutuodavo, kalbėdavo apie savo kraštą ir sukaupė nemažą archyvą medžiagos apie Ukrainą mokinių akimis. Svetlana ir jos mokiniai kviečia aplankyti jų įsteigtą muziejų ir “Žaliąjį kambarį”, kuris atviras visiems ir šiandien.

Kviečiame paremti šią iniciatyvą.

 

Nuo karo Ukrainoje nukentėję vaikai prašo Jūsų pagalbos. UNICEF skaičiavimais, 1,7 milijono vaikų yra paveikti šio konflikto, todėl vien organizacijos iniciatyvų humanitarinei krizei išspręsti neužtenka. Iš rytų Ukrainos pabėgę priglausti vaikai glaudžiasi laikinai įkurtuose globos įstaigose, kuriose trūksta elementarių daiktų vaikams. Visuomenės prašome prisidėti prie humanitarinės pagalbos vaikams.

pagalbosReikalingiausi daiktai, kurių prašo vaikus glaudžiančios įstaigos yra:

Drabužėliai, batukai, žaislai, kūdikių maistas ir pieno mišinukai, lovelės, vežimėliai, vaikiška patalynė, sauskelnės, buteliukai. Labdara renkama adresu:

Studentų g. 50, Kaunas, 335 A. Jums patogiu laiku, prieš tai pasiskambinti Sigridai tel. +370 679 39261. Reikalingos priemonės ir daiktai bus perkami pačioje Ukrainoje, išsiaiškinus poreikius vietoje (dėl ekononomiškumo).

Kviečiame paremti šią iniciatyvą. VšĮ “Baltai Juoda” įmonės kodas 302942299

Paskirtis: Bendru Laisvės Keliu

Sąskaitos SEB bankas Nr.: LT07 7044 0600 0801 5567.

IŠVYKSTAME KOVO 20d.