„Baltai Juoda” komanda surengė rudenišką išvyką pas partizaną Juozą Jakavonį – Tigrą! Nuvykimas iki šio partizano namų, buvo pilnas nuotykių, tačiau kokia ekskursija apsieina be jų? Ir tik nuvykus iki šio partizano supranti, kad buvo verta važiuoti, kad išgirstum gyvus liudijimus iš žmogaus, kuris visa tai patyrė. Šis partizanas, kuris iškentėjo tiek skausmo, tiek nepagarbos, pasakojo taip vaizdžiai ir išraiškingai apie savo išgyvenimus, kad atrodo viskas būtų vykę vakar ir pats būtum kartu dalyvavęs su juo visose veiklose. Išsiskirdami su šiuo nuostabiu žmogumi simboliškai organizacijos vardu padovanojome ruginės juodos duonos ir medaus, už tokią meilę Lietuvai ir už tai, kad mums įkvėpė drąsos toliau veikti gėrio linkme ir nesustoti nors kaip būtų kartais sunku.

 

„Baltai Juoda“ narė Vaida Bubnytė