Išgirdai kalbant apie Baltai Juoda rengiamą „Info vakaronę“ ir nežinai kas joje vyksta. Tai štai trumpai tau papasakosime apie ją – tai tradiciškai kas mėnesį vykstantis savanorių, narių ir norinčių prisijungti į organizaciją žmonių susitikimas, kurio metu pateikiame informaciją apie tai kokias akcijas padarėme, kas naujo įvyko mūsų vedamose veiklose, svečių iš kitų organizacijų, o taip pat pateikiame sekančio mėnesio planus. Taip pat kievieną kartą po informacinės dalies susitikimą užbaigiame protmūšiais, žaidimų ar filmų vakarais, o kartais ir minėjimais švenčių, pvz. Užgavėnių, šv. Velykų ar šv Kalėdų. Laukiam su didžiausiu nekantrumu ateinančiose „Info vakaronėse“ ir Tavęs!  

Baltai Juoda narė Vaida Bubnytė