0012013 m. sausio 12 d., vedini patriotų būrelio, ėjome 20 km. žygį Dzūkijos miškais, siekiant atminti ir pagerbti žuvusius už mūsų laisvę. Aplankėme mūšio vietas, kovotojų bunkerius, žuvimo vietas… Ties kovotojų bunkeriu partizanus pagerbėme tylos minute, šūvių salvėmis ir šiltais, kad ir tragiškais, bet pamokančiais atsiminimais. Dalį žygio, atkarpą iki buvusios ir sunaikintos karininkų vadavietės, ėjome kaip partizanai – be garso žengdami pėda į pėdą. Pakeliui išstatyti kryžiai kaskart priversdavo susimąstyti apie čia įvykusius tragedijas.
Šis žygis tapo gyvu liudijimu apie mūsų dėkingumą dėl turimos laisvės.