Aplinkybės ir pagrįstumas

Susiskaldžiusi ir budrumo jausmą prarandanti visuomenė dažnai nebepajėgia pasirūpinti net tik valstybės, bet ir savo pačios saugumu. Abejingumas, susiskaldymas ir nusikalstamumas pirmiausia klesti ten, kur nėra bendrystės ir bendruomeniškumo, jau nekalbant apie valstybės priešus. Dėl to būtina vykdyti nuolatinį procesą, kurio dėka būtų galima atkurti bendruomenės narių ryšius: skatinti juos ištrūkti iš keturių savo buto (namų) sienų, vykdyti pilietines pareigas bei prisiimti atsakomybę už savo gerovę ir saugumą. Skatinti „butiečius“ – tuos, kurie gyvena savo butuose (savo menamoje tvirtovėje) ir daugiau nieko nemato – būti piliečiais, atsakingais ne tik už save, bet ir už šalia esantį bei savo Tėvynę.  Juk visi gyvename vienoje tvirtovėje – Lietuvoje.

Išvardintos priežastys, taip pat artėjantis Lietuvos 100-asis gimtadienis bei tarpukario metu vykdytų „pasaulio“ lietuvių žaidynių patirtis, dabartinės emigracijos skaičius ir nestabili geopolitinė padėtis lėmė šios idėjos – „Pilietiškumo žaidynių“ gimimą.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – ugdyti pilietinę visuomenę, puoselėti tautiškumą, didinti saugumo jausmą. Tai bus įgyvendinama pasitelkus tarp institucinį bendradarbiavimą, vienijant gyventojus ir bendruomenes. Projektas bus vykdomas ruošiant gyventojus teoriškai ir vykdant praktinius užsiėmimus Kauno mieste. Pagrindinis veiklą apvainikuosiantis renginys - kasmetinės Pilietiškumo žaidynės (toliau – Žaidynės). Interaktyvios Žaidynės vyksiančios pačiame Kauno mieste, gyventojų/studentų komandoms atliekant praktines užduotis parengtas kariškių, policijos, medikų ir ugniagesių/civilinės saugos ekspertų, tuo parodant gyventojų ir spec. institucijų bendradarbiavimo svarbą įvairių pavojų, ekstremalių situacijų ir hibridinio karo metu. Siekiama, kad interaktyviu būdu įtraukti gyventojai, geriau supras pilietiškumo reikšmę, o nauja “Pilietiškų žaidynių” tradicija, padės pamatus naujai ir patraukliai pilietiškumo platformai.

 Laukiami rezultatai ir veikla

Pradžioje sukurta platforma socialinėje erdvėje formuos bendruomenę, kuri bus apmokoma kaip reikia reaguoti įvairių pavojų ir ekstremalių situacijų bei hibridinio karo metu. Socialinėje erdvėje įgytos teorinės žinios bus užtvirtinamos kas keletą mėnesių rengiamais spec. institucijų kursais/edukacinėmis programomis bei praktiniais užsiėmimais Kauno mieste. Lietuvos pilietis bus ruošiamas reaguoti ir koordinuoti savo veiksmus socialinės erdvės pagalba ir turės motyvacijos, nes Įgytos žinios galės panaudoti praktikoje. Tuo stiprės ir augs kokybiška ir pilietiška bendruomenė, galinti reaguoti įvairių pavojų ir ekstremalių situacijų metu, vykdyti aktyvią ir pasyvią rezistenciją, bei koordinuoti savo veiksmus su gyventojų bendruomene bei su spec. Institucijomis. 

Pilietiškumo žaidynės (kaip?)

Planuojamos 2018 rugsėjo mėnesį – Lietuvos šimtmečio proga. Veikimo principas – žaidynių metu atskiros miesto teritorijos aptveriamos ir ten vykdomos praktinės užduotis į kurias atvežamos suformuotos gyventojų/studentų komandos ir vertinamos savo srities spec. institucijų ekspertai. Žaidynių etapo pavyzdys – komanda dalyvaujanti žaidime įsodinama į greitosios automobilį ir atvyksta į vietą mieste, kur imituojamas apsivertęs automobilis, keletas sužeistų asmenų ir pan. Šioje situacijoje komanda turi kuo greičiau ir teisingiau sureaguoti ir atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos vertins speciali komisija ir skirs balus. Toliau veiksmas persikels vykdyti kitos institucijos iškeltą užduotį.

Išliekamoji vertė

Pirmosios žaidynės surengtos Kauno mieste bus kasmetinis renginys įtrauksiantis visuomenės atstovus ir padėsiantis suformuoti pilietinę tradiciją aplink kurią galės būti koncentruojama daug pilietinių/patriotinių veiklų ir teorinių/praktinių užsiėmimų.

Matomumas

Interaktyvios Žaidynės vyks pačiame mieste, maksimaliai užtikrindamos interaktyvumą ir auditorijos – gyventojų įtraukimą, jas taip pat fiksuos ir transliuos televizijos ir žiniasklaidos atstovai, bus rengiami apžvalgomieji straipsniai ir video reportažai padėsiantys patraukliai pateikti ir skleisti pilietiškumo idėją.

 

Trumpa informacija:

Pavadinimas „Pilietiškumo žaidynės“
Projekto organizatoriai VšĮ “Baltai Juoda” ir kt.
Sritis Pilietiškumo ugdymas
Partneriai Lietuvos Kariuomenė, Lietuvos PolicijaPriešgaisrinė Gelbėjimo Tarnyba,Kauno miesto savivaldybėKauno IX forto muziejus,

Lietuvos paramedikų asociacija,

Lietuvos Šaulių Sąjunga

VšĮ “Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis”,

Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno technologijos universitetas

Vytauto didžiojo universitetas

Kauno jėzuitų gimnazija

Kauno karininkų ramovė

Naudos gavėjai Lietuvos gyventojai
Regionas Kaunas
Pradžia 2018 rugsėjo vidurys (tikslinama)
Pabaiga vykdyti kasmet
Biudžetas Nenumatytas /