Kas ?Pilietiškumo žaidynės „Aš esu pareiga“

Pilietiškumo žaidynės „Aš esu pareiga”– tai būdas parengti ir išbandyti savo vidinį pilietį. Jos padės geriau suvokti ir patirti, kas yra pilietiškumas ir pareigos jausmas.

Kodėl? – pagrindiniai šio projekto tikslai yra:

  • sukurti patrauklią pilietiško veikimo tradiciją;
  • suteikti įgūdžių tinkamai elgtis nelaimių ir ekstremalių situacijų metu;
  • padėti jaunimui suvokti pilietinių pareigų svarbą ir įgalinti drąsiai jas vykdyti.

Pilietiškumo žaidynės galėtų tapti dar vienu renginiu, papildančiu Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio progos renginius ir suteiktų miestiečiams išskirtinį reginį.

Kaip? – trumpas Žaidynių aprašymas:

Tarpusavyje rungsis atrinktos aukštųjų mokyklų, nevyriausybinių organizacijų ir pilietiškų žmonių komandos. Keturiose izoliuotose teritorijose Šiaulių mieste kariškių, policininkų, gaisrininkų, pasieniečių ir medikų paruoštose situacijose komandos vykdys užduotis. Situacijose įspūdžius stiprins realistinės dekoracijos, scenarijai su specialiaisiais efektais, primenančiais kompiuterinio žaidimo scenas. Komandų užduočių vykdymą vertins specialiųjų tarnybų pareigūnai. Daugiausia balų surinkusi komanda laimės žaidynes.

ĮSPŪDŽIAI IŠ ŽAIDYNIŲ 2019 METAIS ŠIAULIUOSE

ĮSPŪDŽIAI IŠ ŽAIDYNIŲ 2018 METAIS KAUNE