BaltaiJuoda-icon1
20151202_200938_Richtone(HDR)
2015-12-17 18.20.35
tvirtovai
BaltaiJuoda-icon1

ĮVADAS

Susiskaldžiusi ir budrumo jausmą prarandanti visuomenė dažnai nebepajėgia pasirūpinti net tik valstybės, bet ir savo pačios saugumu. Abejingumas, susiskaldymas ir nusikalstamumas pirmiausia klesti ten, kur nėra bendrystės ir bendruomeniškumo, jau nekalbant apie valstybės priešus. Šio projekto misija – vykdyti nuolatinį procesą, kurio dėka būtų galima atkurti bendruomenės narių ryšius: skatinti juos ištrūkti iš keturių savo buto (namų) sienų, vykdyti pilietines pareigas bei prisiimti atsakomybę už savo gerovę ir saugumą. Skatinsime „butiečius“ – tuos, kurie gyvena savo butuose (savo menamoje tvirtovėje) ir daugiau nieko nemato – būti piliečiais, atsakingais ne tik už save, bet ir už šalia esantį bei savo Tėvynę.  Juk visi gyvename vienoje tvirtovėje – Lietuvoje.

Projekto metu organizuosime pilietiškumo mokymus plačiajai visuomenei, mokysimės konfliktus spręsti taikiu būdu – konstruktyviai. Kreipsimės į gyventojus: raginsime juos vakarais užsiimti aktyvia ir prasminga veikla, tuo pačiu ruošimės ir aktyviai pilietinei rezistencijai galimo karinio konflikto atveju.

Tvirtovai

Kas yra TVIRTOVAS?

Tvirtovas – pilietiškas bendruomenės narys, žinantis kaip reaguoti įvairių pavojų ir ekstremalių situacijų metu.

Koks šio projekto TIKSLAS?

Projekto „Tvirtovas“ tikslas – ugdyti pilietinę visuomenę, puoselėti tautiškumą, didinti saugumo jausmą. Tai įgyvendinama pasitelkus tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei vienijant gyventojus ir bendruomenes.

Kas gali tapti TVIRTOVU?

Tvirtovu gali tapti pilnametis, neteistas, adekvatus asmuo, savo dalykinėmis ir asmeninėmis savybėmis galintis vykdyti šią veiklą bei išklausęs specialiųjų tarnybų kursus. Tapti gali užpildęs anketą ČIA 

Kaip TVIRTOVAI VEIKIA?

Tipinis tvirtovų veikimo principas (gali būti vykdomas tik „d“ ir „e“ punktas):

  1. vietos bendruomenių atstovai (pirmininkai, seniūnai ir seniūnaičiai) sukviečia gyventojus;
  2. tvirtovams talkinant, gyventojams organizuojami aktualūs pusvalandžio trukmės edukaciniai mokymai (pirmoji medicinos pagalba, civilinė sauga, veiksmai gaisro atveju ir t.t.);
  3. išklausoma gyventojų nuomonė ir bendruomenės poreikiai saugumo klausimais;
  4. atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, nusikalstamumo veikų žinybinio registro duomenų žemėlapį (http://www.ird.lt/nvzrgis/map/) bei tvirtovų numatytas užduotis, vykdomi maždaug poros valandų trukmės „pilietiniai pasivaikščiojimai“;
  5. vyksta bendras aptarimas ir kito susitikimo planavimas.

KLAUSIMAI?

Ignas 8 683 38394

P.S. apie mus SPAUDOJE

.

6010ff3d-3718-4ed7-a819-c275b9160def
ggg
paramedikai
PAGD