Tęsdami tautiškumo puoselėjimo ciklą „Atmink. Suprask. Veik“, pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacija „Baltai Juoda“ pakvietė visus į pėsčiųjų žygį „Pasipriešinimo aušra – Klepočiai 1944”. Ankstų gruodžio 26 – osios rytą žygio dalyviai patraukė į Pietų Lietuvą, Merkinės link. Žygiu prisimintos prieš 72 metus Dzūkijoje vykusios Kalėdos. Tuomet Kūčių rimtį ir Kalėdinų džiaugsmą nutraukė sovietinių baudėjų šūviai, nekaltų žmonių aimanos ir degančių trobesių liepsna. Prieš 72 metus šiose vietose (Klepočių km, Alytaus raj.) vyko tragiški įvykiai. NKVD kariuomenės daliniai vykdė baudžiamąsias operacijas prieš ginkluoto pasipriešinimo dalyvius ar bent kokiu pasipriešinimu įtariamus asmenis. Remiantis liudytojų atsiminimais, šiame regione 1944 m. gruodžio pabaigoje, Kalėdų dienomis, NKVD daliniai ir savisaugos būriai apsupo tarp Ryliškio ir Nemunaičio buvusius kaimus. Degino ir žudė Lizdų, Ryliškių, Taručionių, Mižonių, Pieriškių, Vabalių, Fermos, Dubrių, Vertelkų, Druskininkėlių ir kitų kaimų gyventojus. Buvo žiauriai nužudyti 37 žmonės, sudeginta 70 kaimų. 1944 m. gruodžio 23 d. Klepočių kaime buvo sudeginta 21 – a sodyba, sušaudyta ar gyvų sudeginta 12 – a šio kaimo gyventojų.

„Šių įvykių pasekmė – aktyvus partizaninis pasipriešinimas. Represijos, siekimas įbauginti iššaukė dar didesnį ryžtą nepasiduoti“,- pasakojo apie tų dienų įvykius „Baltai Juoda“ savanoris Vytautas Jurkus. Aplankę žudynių vietas ir perskaitę liudytojų prisiminimus žygio dalyviai džiaugėsi, kad gali grįžti į saugius namus laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Niekada nepamirškime, vertinkime ir jei reikės ginkime tai ką turime.