“Atmink. Suprask. Veik” žygis „Pasipriešinimo aušra – Klepočiai 1944”

 

Šiandien apšerkšnijusi žiema Dzūkijoje, Nemuno prieglobstyje dvelkia ramybe… Tačiau prieš 70 metų šiose vietose (Klepočių km, Alytaus raj.) vyko tragiški įvykiai. NKVD kariuomenės daliniai vykdė baudžiamąsias operacijas prieš ginkluoto pasipriešinimo dalyvius ar bent kokiu pasipriešinimu įtariamus asmenis. Remiantis liudytojų atsiminimais, šiame regione 1944 m. gruodžio pabaigoje, Kalėdų dienomis, NKVD daliniai ir savisaugos būriai apsupo tarp Ryliškio ir Nemunaičio buvusius kaimus. Degino ir žudė Lizdų, Ryliškių, Taručionių, Mižonių, Pieriškių, Vabalių, Fermos, Dubrių, Vertelkų, Druskininkėlių ir kitų kaimų gyventojus. Buvo žiauriai nužudyti 37 žmonės, sudeginta 70 kaimų. 1944 m. gruodžio 23 d. Klepočių kaime buvo sudeginta 21 – a sodyba, sušaudyta ar gyvų sudeginta 12 – a šio kaimo gyventojų. 2014-12-27-15.47.55

Būdami neabejingi savo šalies istorijai ir tęsdami tautiškumo puoselėjimo ciklą „Atmink. Suprask. Veik“, pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacija „Baltai Juoda“ pakvietė visus į pėsčiųjų žygį „Pasipriešinimo aušra – Klepočiai 1944”. Ankstų tarpšventinį gruodžio 27 – osios rytą žygio dalyviai patraukė Merkinės link. Aplankytos žudynių vietos, ant žuvusiųjų kapų uždegtos žvakelės, skaitomi liudytojų prisiminimai.

„Šių įvykių pasekmė – didelis partizaninis pasipriešinimas. Represijos, siekimas įbauginti iššaukė dar didesnį ryžtą nepasiduoti“,- pasakojo apie tų dienų įvykius „Baltai Juoda“ tautinio ugdymo vadovas Vytautas Jurkus.

Keliaudami įspūdingo grožio Dzūkijos miškais, žygeiviai mąstė: „Ar sugebame įvertinti ir branginti tai, ką turime šiandien – taikų dangų ir ramų gyvenimą?“ Sugiedoję Tautinę giesmę, savanoriai namo grįžo patriotiškumo sklidinomis širdimis.